Coaching

Voor managers en professionals is een breed gedragen bedrijfseconomische visie op het werk dat zij doen of waar zij verantwoordelijk voor zijn van groot belang. Als voorbeeld: In de gezondheidzorg hebben de laatste jaren thema's als; Electronische Patienten Dossier (EPD), Diagnose Behandel Combinatie (DBC), Zorgadministratie, Zorglogistiek en Informatievoorziening zich ontwikkelt tot complexe vraagstukken.

Ervaring leert dat men vrij snel op weg kan worden geholpen bij het bedrijfs- economische deel van het werk. EMENDAS kan hier een effectieve bijdrage aan leveren door onder andere de opdrachtgever te helpen met het bewustzijn rond thema's te vergroten;

  • om van probleemoriëntatie naar visie te komen;
  • verantwoordelijkheid nemen;
  • oplossingen genereren;
  • veranderingen realiseren.

Coaching kan individueel of in groepsverband plaatsvinden.

Terug


Onwerp :Gedesign  Implementatie : SquareDots