Informatie en Advies

De achtergrond hierbij is steeds de vertaling van beleid en de bedrijfsdoelstellingen naar de operatie. Vanuit het Strategische, Tactische, en Operationele principe: doe de goede dingen, doe de dingen goed, doe de dingen beter.

Informatie en advies over:

  • vertalen van doelstellingen en functionaliteiten naar de operationele systemen;
  • het (her)inrichten van de informatievoorziening;
  • het (her)inrichten en beschrijven van de primaire- of ondersteunende bedrijfsprocessen;
  • opzetten en inrichten van kwaliteitsystemen.


Terug


Onwerp :Gedesign  Implementatie : SquareDots