VAR

EMENDAS werkt samen met leden van genoemde netwerken. Dat houdt voor ons in dat zij ofwel als zelfstandige ondernemer handelen in de vorm van een eenmanszaak, of als vennoot (VOF of maatschap), of als directeur van een eigen BV, of als lid van een coöperatie.

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en contractvoorwaarden

Om te voorkomen dat een opdrachtgever wordt aangeslagen voor een fictief dienstverband met de interim manager of specialist hanteert EMENDAS het volgende beleid:

  • wij beogen een overeenkomst van opdracht. In het contract wijzen wij een arbeidsverhouding expliciet van de hand.
  • de opdrachtformulering dient als specificatie van hetgeen de interim professional dient te realiseren.
  • in het contract spreken wij af dat de interim professional, uiteraard in overleg, delen van het werk door derden kan laten verrichten, of in geval van belet, een vervanger voordraagt.


Alle partijen dienen erop attent te zijn dat de feitelijke situatie is; het inhuren van een deskundige die in zelfstandigheid, onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar niet onder diens toezicht of leiding (zonder gezags- verhouding), een opdracht uitvoert conform een opdrachtformulering.

 

Netwerken

EMENDAS is aangesloten bij de onderstaande netwerken en partners.


EMENDAS werkt samen met leden van genoemde netwerken. Dat houdt voor ons in dat zij ofwel als zelfstandige ondernemer handelen in de vorm van een eenmanszaak, of als vennoot (VOF of maatschap), of als directeur van een eigen BV, of als lid van een coöperatie.


Terug


Onwerp :Gedesign  Implementatie : SquareDots