Privacy Statement

EMENDAS respecteert de privacy van de bezoekers van deze site en is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit. Alleen als u via deze website reageert dan worden de door uw verstrekte gegevens gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek binnen de normale bedrijfsvoering van EMENDAS. Door uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen - digitaal, post of op andere wijze - geeft u dus automatisch toestemming voor de verwerking daarvan. De verzamelde informatie is eigendom van EMENDAS. Zonder voorafgaande toestemming zullen geen persoonsgegevens verkocht of bekend gemaakt worden aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht worden op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Wij zijn wel geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze site: aantallen bezoekers, en andere statistieken. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, wordt ook bijgehouden met welke type browsers deze site wordt benaderd.

Op de site treft u ook links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan EMENDAS geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties.


Onwerp :Gedesign  Implementatie : SquareDots